Zastrzeżenia prawne

Uprzejmie informujemy, że wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do utworów/zdjęć/marki/produktów wykorzystanych na niniejszej stronie jest Sabana-Optima sp. z o.o., 13-206 Płośnica, Gródki 94, NIP 571-17-15-641, REGON 365992272.

Jednocześnie informujemy, że jakiekolwiek wykorzystanie materiałów opublikowanych na stronie www.optima-plus.eu do celów innych niż użytek osobisty, w tym zdjęć, tekstów i wykorzystanej na stronie grafiki, wymaga wyraźnej i pisemnej zgody Przedsiębiorcy.

Facebook