Polityka prywatności

Optima-plus.eu szanuje prywatność swoich Klientów i Użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych.

Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane przez Sabana-Optima sp. z o.o., 13-206 Płośnica, Gródki 94, NIP 571-17-15-641, REGON 365992272, w celach realizacji zadań naszego sklepu, na które składa się realizacja zamówień.

Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami:

  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);
  • Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Każdy Klient ma prawo do modyfikacji lub poprawiania swoich danych osobowych za pośrednictwem panelu klienta.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie, a zmiana staje się skuteczna we wskazanym terminie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wprowadzonych zmianach poprzez stronę Polityki Prywatności sklepu internetowego www.optima-plus.eu . W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik/Klient, może zaprzestać korzystania z serwisu lub poprosić administratora o usunięcie konta.

Facebook